Brak wyników

Obligatoryjny poradnik prawny do wywieszenia w każdej placówce

PIERWSZA POMOC

PSYCHOLOGICZNA

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia w placówkach oświatowych

Stan prawny na 1.09.2022r.

Do końca promocji pozostało:

 
Patronat

Od 1 września dyrektorzy szkół otrzymali kompetencje zastrzeżone dotychczas dla wymiaru sprawiedliwości! To dyrektor będzie zmuszony wyznaczyć „środki oddziaływania wychowawczego” wobec nieletniego ucznia, który popełnił na terenie szkoły czyn karalny albo wykazuje przejawy demoralizacji. Szkoła jako placówka wychowawcza jest również zobowiązania do aktualizacji procedur o zapisy wynikające z drastycznego wzrostu wśród uczniów aktów samookaleczania, czynów suicydalnych czy uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

W związku z tym każda szkoła jest zobowiązana do:

 • Aktualizacji istniejących procedur wynikających m.in. z kilkudziesięciu zmian w UoSO, wdrożenia nowej funkcji pedagoga specjalnego, czy Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
 • Modyfikacji przestarzałych procedur postępowania w placówce m.in. w przypadku uczniów okaleczających się, uzależnionych, nadużywających środków psychoaktywnych, z ryzykiem zachowań samobójczych.
 • Ustalenia prawidłowych schematów działania po zajściu zdarzenia w zakresie opieki nad jego uczestnikami, zbierania i przekazywania informacji oraz oceny zaistniałej sytuacji.
 • Stworzenia katalogu środków oddziaływania wychowawczego wobec ucznia, który wykazuje przejawy demoralizacji i udokumentowania wyznaczonej kary, aby nie narazić się na pozew.

Wygodny format i aktualna, kompleksowa wiedza

Poradnik prawny PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA to pakiet wzorcowych procedur, aktualne dokumentacje, podstawy prawne oraz materiały edukacyjne dla rodziców.

Format ułatwiający zawieszenie poradnika w widocznym miejscu pomoże skorzystać z publikacji w każdym momencie, w którym ważny jest szybki dostęp do procedur i ścieżek postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych.

Marcin Majchrzak

radca prawny, członek OIRP w Warszawie, specjalista prawa oświatowego

Coraz częściej zdarzają się różne incydenty i zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo w szkołach. Każda taka sytuacja wymaga błyskawicznej reakcji. Dlatego w pierwszej kolejności dyrektorzy i nauczyciele powinni mieć opanowane procedury postępowania. W chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej nie ma czasu na ustalanie strategii działania i określanie ról poszczególnych osób. Działania muszą być adekwatne do rodzaju zagrożenia, dlatego procedury powinny być kompleksowe i uwzględniać wszystkie najważniejsze elementy reagowania na i po zdarzeniu.

W poradniku znajdziesz:

Pakiet wzorcowych procedur

na wypadek kilkudziesięciu sytuacji kryzysowych oraz sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu w placówce z załącznikami w postaci list kontrolnych, dokumentów, notatek służbowych.

Zaktualizowane zapisy w dokumentacji

do wprowadzenia w statucie szkoły i dokumentacji z podstawą prawną i komentarzem eksperta.

Obligatoryjne zapisy z obowiązującą podstawą prawną

zabezpieczające placówkę na wypadek kontroli.

Procedury tworzone przez najlepszych ekspertów

– prawników, terapeutów, specjalistów resocjalizacji z klarownym podziałem obowiązków między pracownikami szkoły

Materiały edukacyjne dla rodziców

 

Ponad 90% placówek
nie jest odpowiednio przygotowanych na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, a procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych obarczone były nieprawidłowościami.

Źródło: Raport NIK z 21.01.2021r.
77% prób samobójczych więcej
1496 osób poniżej 18. roku życia podjęło w 2021r. próbę samobójczą w Polsce. 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do 2020r. to wzrost o 77% prób oraz o 19% śmierci samobójczych.

Źródło: Raport projektu Życie warte jest rozmowy
48% uczniów ma nastroje depresyjne
a 16% nastolatków w wieku 11–17 lat się okalecza.

Źródło: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”
33% uczniów
doświadcza zachowań agresywnych w szkole przynajmniej kilka razy w ciągu miesiąca, a ofiarami dręczenia szkolnego, tzw. kozłami ofiarnymi, jest 1/10 uczniów.

Źródło: Instytut Badań Naukowych

Autorzy

Marcin Majchrzak

radca prawny, członek OIRP w Warszawie. W ramach praktyki zawodowej świadczy pomoc prawną na rzecz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, członków kadry kierowniczej oświaty oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

Małgorzata Łuba

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej.

Magdalena Goetz

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Marcin Borkowski

ratownik medyczny oraz kierowca Ambulansu Szybkiego Reagowania

Karolina Pudełko

psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka w certyfikacji, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Pracuje z młodzieżą od 13 roku życia i dorosłymi.

Dlaczego warto skorzystać z Poradnika prawnego PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Bo to wygodne

Format ułatwia zawieszenie poradnika w widocznym miejscu, dzięki czemu jest zawsze pod ręką i można z niego skorzystać w każdej chwili

Bo to kompendium wiedzy, które ułatwi Ci pracę

Poradnik to pakiet wzorcowych procedur, aktualne dokumentacje, podstawy prawne oraz materiały edukacyjne dla rodziców

Bo oszczędzasz

W jednej książce otrzymasz skondensowaną, aktualną wiedzę, bez konieczności zakupu wielu różnych specjalistycznych materiałów.

Bo poradnik stworzyli eksperci

Publikacja została stworzona przez wykwalifikowanych specjalistów – radcę prawnego, psychologów, psychoterapeutów, ratownika medycznego.

Spis treści

 1. Prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa w placówce
  • Wzorcowe zapisy w statucie uwzględniające aktualne zmiany wprawie
  • Aktualne obowiązki dyrektora, pedagoga i nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów po 1.09.2022r. - zgodnie ze zmianami w UoSO i Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
  • Zasady prowadzenia rozmów, w tym w sytuacjach z udziałem uczniów z Ukrainy
  • Lista obligatoryjnych programów, regulaminów i procedur

Wasze Opinie które przyczyniły się do opracowania poradnika właśnie w tej formule:

Dla kogo?

Poradnik będzie przydatny w codziennej pracy dyrektorów wszystkich typów szkół publicznych i niepublicznych, ich zastępców, pedagogów szkolnych i specjalnych, psychologów szkolnych, wychowawców i nauczycieli.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy

Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów. Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów.

Wśród naszych czasopism dla kadry zarządzającej i dydaktycznej znajdziesz między innymi: Monitor dyrektora szkoły, Głos Pedagogiczny, Życie Szkoły

Ile sztuk do placówki?

Nie ma wątpliwości, że to pozycja obowiązkowa w każdej placówce i powinna być zawsze pod ręką. Dlatego przy zakupie PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ obowiązuje rabat przy zamówieniu jednorazowo większej liczby sztuk:

Dodatkowy rabat
przy zakupie 3 lub 4 sztuk książki
1 szt. GRATIS
przy zakupie 5 szt. książki płacisz tylko za 4!

Miej aktualny pakiet wzorcowych procedur zawsze w zasięgu ręki, niezależnie od wielkości placówki.
To najlepsza szansa na szybką i właściwą reakcję w sytuacjach kryzysowych.

Do końca promocji pozostało:

 

Wybierz wariant Poradnika
skrojony pod Twoje indywidualne potrzeby

Wybieram wersję
DRUKOWANĄ
 

zł brutto / zł netto

Cena w promocji:

zł brutto

 • 164 strony aktualnej wiedzy
 • pakiet wzorcowych procedur
 • zaktualizowane zapisy w dokumentacji
 • obligatoryjne zapisy z podstawą prawną
 • procedury tworzone przez ekspertów
 • materiały edukacyjne dla rodziców
 • dostęp lifetime (dożywotni) do platformy z bazą edytowalnych procedur
 • koszty wysyłki:
  Paczkomat (+14,00 zł brutto)
  Kurier (+19,00 zł brutto)

Wybieram wersję
DRUKOWANĄ
z dostępem do platformy

zł brutto / zł netto

Cena w promocji:

zł brutto

 • 164 strony aktualnej wiedzy
 • pakiet wzorcowych procedur
 • zaktualizowane zapisy w dokumentacji
 • obligatoryjne zapisy z podstawą prawną
 • procedury tworzone przez ekspertów
 • materiały edukacyjne dla rodziców
 • dostęp lifetime (dożywotni) do platformy z bazą edytowalnych procedur
 • koszty wysyłki:
  Paczkomat (+14,00 zł brutto)
  Kurier (+19,00 zł brutto)