Obligatoryjny poradnik prawny
do wywieszenia w każdej placówce

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia

AKTUALNE WYTYCZNE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Nowe wydanie na rok 2024 r. w ramach znowelizowanego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawierające obligatoryjne standardy ochrony małoletnich

Patronat

Standardy Ochrony Małoletnich

Przypadki krzywdzenia dzieci przez dorosłych, kryzys psychiczny dzieci i nastolatków i jego skutki obejmujące samobójstwa czy samookaleczenia, wymagają wypracowania skutecznego systemu reagowania i modyfikacji przestarzałych procedur postępowania w placówkach oświatowych. Od nowego roku szkolnego na szkoły został nałożony obowiązek posiadania odpowiednich Standardów Ochrony Małoletnich, które mają zapewnić wyższe standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Oznacza to również nowe obowiązki dla szkół – dyrektorzy muszą posiadać m.in. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

W związku z tym każda szkoła jest zobowiązana do:

 • Aktualizacji istniejących procedur wynikających m.in. z kilkudziesięciu zmian w UoSO czy KRiO, w tym posiadania Standardów Ochrony Małoletnich.
 • Modyfikacji przestarzałych procedur postępowania w placówce m.in. w przypadku uczniów dotkniętych przemocą domową, okaleczających się, uzależnionych, nadużywających środków psychoaktywnych, z ryzykiem zachowań samobójczych.
 • Ustalenia prawidłowych schematów działania po zajściu zdarzenia w zakresie opieki nad jego uczestnikami, zbierania i przekazywania informacji oraz oceny zaistniałej sytuacji.
 • Stworzenia katalogu środków oddziaływania wychowawczego wobec ucznia, który wykazuje przejawy demoralizacji i udokumentowania wyznaczonej kary, aby nie narazić się na pozew.

Wygodny format i aktualna, kompleksowa wiedza

Poradnik prawny Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia to pakiet wzorcowych procedur, aktualne dokumentacje, podstawy prawne oraz materiały edukacyjne dla rodziców.

Format ułatwiający zawieszenie poradnika w widocznym miejscu pomoże skorzystać z publikacji w każdym momencie, w którym ważny jest szybki dostęp do procedur i ścieżek postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych!

Marta Handzlik-Rosuł

prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Coraz częściej zdarzają się różne incydenty i zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo w szkołach. Każda taka sytuacja wymaga błyskawicznej reakcji. Dlatego w pierwszej kolejności dyrektorzy i nauczyciele powinni mieć opanowane procedury postępowania. W chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej nie ma czasu na ustalanie strategii działania i określanie ról poszczególnych osób. Działania muszą być adekwatne do rodzaju zagrożenia, dlatego procedury powinny być kompleksowe i uwzględniać wszystkie najważniejsze elementy reagowania na i po zdarzeniu.”

W poradniku znajdziesz:

Pakiet wzorcowych procedur

na wypadek kilkudziesięciu sytuacji kryzysowych oraz sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu w placówce z załącznikami w postaci list kontrolnych, dokumentów, notatek służbowych.

Zaktualizowane zapisy w dokumentacji

do wprowadzenia w statucie szkoły i dokumentacji z podstawą prawną i komentarzem eksperta.

Obligatoryjne zapisy z obowiązującą podstawą prawną

zabezpieczające placówkę na wypadek kontroli.

Procedury tworzone przez najlepszych ekspertów

– prawników, terapeutów, specjalistów resocjalizacji z klarownym podziałem obowiązków między pracownikami szkoły

Materiały edukacyjne dla rodziców

 

Ponad 90% placówek nie jest odpowiednio przygotowanych na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, a procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych obarczone były nieprawidłowościami.

Źródło: Raport NIK z 21.01.2021r.
77% prób samobójczych więcej. 1496 osób poniżej 18. roku życia podjęło w 2021r. próbę samobójczą w Polsce. 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do 2020r. to wzrost o 77% prób oraz o 19% śmierci samobójczych.

Źródło: Raport projektu Życie warte jest rozmowy
48% uczniów ma nastroje depresyjne, a 16% nastolatków w wieku 11–17 lat się okalecza.

Źródło: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”
33% uczniów doświadcza zachowań agresywnych w szkole przynajmniej kilka razy w ciągu miesiąca, a ofiarami dręczenia szkolnego, tzw. kozłami ofiarnymi, jest 1/10 uczniów.

Źródło: Instytut Badań Naukowych

Autorzy

Marcin Majchrzak

radca prawny, członek OIRP w Warszawie. W ramach praktyki zawodowej świadczy pomoc prawną na rzecz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, członków kadry kierowniczej oświaty oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

Małgorzata Łuba

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej.

Magdalena Goetz

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Marta Handzlik-Rosuł

prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie medycznym. Były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Karolina Pudełko

psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka w certyfikacji, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Pracuje z młodzieżą od 13 roku życia i dorosłymi.

Dlaczego warto skorzystać z Poradnika prawnego
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia

Bo to wygodne

Format ułatwia zawieszenie poradnika w widocznym miejscu, dzięki czemu jest zawsze pod ręką i można z niego skorzystać w każdej chwili

Bo to kompendium wiedzy, które ułatwi Ci pracę

Poradnik to pakiet wzorcowych procedur, aktualne dokumentacje, podstawy prawne oraz materiały edukacyjne dla rodziców

Bo oszczędzasz

W jednej książce otrzymasz skondensowaną, aktualną wiedzę, bez konieczności zakupu wielu różnych specjalistycznych materiałów.

Bo poradnik stworzyli eksperci

Publikacja została stworzona przez wykwalifikowanych specjalistów – radcę prawnego, psychologów, psychoterapeutów, ratownika medycznego.

Spis treści

CZĘŚĆ
PRAWNA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

CZĘŚĆ EDUKACYJNA – ULOTKI DLA RODZICÓW

Wasze Opinie które przyczyniły się do opracowania poradnika właśnie w tej formule:

„Szukam merytorycznie dobrych produktów, z których może skorzystać całe grono pedagogiczne, przez okrągłe 12 miesięcy, bo z uwagi na sytuację gospodarczą w Polsce cenię czas i pieniądze swoje i swojej placówki.”
„Interesują mnie przede wszystkim praktyczne narzędzia i przykładowa dokumentacja do edycji i natychmiastowego zastosowania w placówce.”
„Tyle się zmieniło w przepisach po 1 września, że sam się w tym gubię. Wszelkie pomoce, które będą chronić proceduralnie i prawnie moją placówkę są teraz na wagę złota.”

Dla kogo?

Poradnik będzie przydatny w codziennej pracy:

 • dyrektorów wszystkich typów szkół publicznych i niepublicznych oraz ich zastępców
 • pedagogów szkolnych i specjalnych
 • psychologów szkolnych
 • wychowawców
 • nauczycieli

Wybierz wariant Poradnika skrojony pod Twoje indywidualne potrzeby

Zakup w najniższej cenie z aktualizacją
Wariant
AKTUALIZOWANY
Wersja
drukowana
zł brutto / rok*
 • 164 strony aktualnej wiedzy
 • pakiet wzorcowych procedur
 • obligatoryjne zapisy z podstawą prawną
 • procedury tworzone przez ekspertów
 • materiały edukacyjne dla rodziców
 • dostęp lifetime (dożywotni) do platformy z bazą edytowalnych procedur
 • 1 x w roku nowa zaktualizowana wersja Poradnika na nowy rok szkolny z gwarancją najniższej ceny
* Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa najwcześniej po roku (po otrzymaniu pierwszej aktualizacji Poradnika)
Wariant
AKTUALIZOWANY
Wersja drukowana
z dostępem do platformy
zł brutto / rok*
 • 164 strony aktualnej wiedzy
 • pakiet wzorcowych procedur
 • obligatoryjne zapisy z podstawą prawną
 • procedury tworzone przez ekspertów
 • materiały edukacyjne dla rodziców
 • dostęp lifetime (dożywotni) do platformy z bazą edytowalnych procedur
 • 1 x w roku nowa zaktualizowana wersja Poradnika na nowy rok szkolny z gwarancją najniższej ceny
* Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa najwcześniej po roku (po otrzymaniu pierwszej aktualizacji Poradnika)
Zakup bez aktualizacji
Wariant
JEDNORAZOWY
Wersja
drukowana
 
109 zł brutto / rok
 • 164 strony aktualnej wiedzy
 • pakiet wzorcowych procedur
 • obligatoryjne zapisy z podstawą prawną
 • procedury tworzone przez ekspertów
 • materiały edukacyjne dla rodziców
 • dostęp lifetime (dożywotni) do platformy z bazą edytowalnych procedur
 • 1 x w roku nowa zaktualizowana wersja Poradnika na nowy rok szkolny z gwarancją najniższej ceny
Wariant
JEDNORAZOWY
Wersja drukowana
z dostępem do platformy
 
139 zł brutto / rok
 • 164 strony aktualnej wiedzy
 • pakiet wzorcowych procedur
 • obligatoryjne zapisy z podstawą prawną
 • procedury tworzone przez ekspertów
 • materiały edukacyjne dla rodziców
 • dostęp na 365 dni do platformy z bazą edytowalnych procedur
 • 1 x w roku nowa zaktualizowana wersja Poradnika na nowy rok szkolny z gwarancją najniższej ceny

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy

Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów. Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów.

Wśród naszych czasopism dla kadry zarządzającej i dydaktycznej znajdziesz między innymi: Monitor Dyrektora Szkoły, Głos Pedagogiczny, Życie Szkoły

Najczęściej zadawane pytania

+
Co to znaczy wersja z aktualizacją?
Wersja z aktualizacją oznacza, że wykupujesz dostęp do Poradnika, który po upływie jednego roku jest aktualizowany o nowe treści, procedury i dokumenty wymagane w danym roku szkolnym. Dzięki temu Ty lub osoby z Twojej placówki zawsze mają dostęp do aktualnych dokumentów i procedur. Abonament liczony jest od daty wystawienia faktury Użytkownikowi.
+
Czy aktualizacja jest dodatkowo płatna?
Tak. Aktualizacje każdorazowo podlegają odrębnej opłacie. Wybierając opcję z zakupu w abonamencie z aktualizacją, zyskujesz pewność, że otrzymasz produkt w najniższej dostępnej cenie.
+
Jak i kiedy mogę zrezygnować z dalszej subskrypcji?
Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia Abonamentu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl w każdym czasie, nie później jednak niż na 14 dni przed końcem obowiązującej umowy (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta. W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, umowa wygasa z upływem ostatniego dnia obowiązywania.
+
Co oznacza gwarancja najniższej ceny?
Oznacza to, że cena Poradnika zakupionego w opcji z aktualizacją jest najniższą dostępną ofertą na rynku.
+
Co oznacza dostęp lifetime do platformy?
Dostęp lifetime to inaczej dożywotni dostęp do platformy z bazą edytowalnych procedur. Dodatkowo, kupując Poradnik w opcji z aktualizacją otrzymujesz dostęp do aktualnych dokumentów na nowy rok szkolny tak długo jak trwa wykupiony przez Ciebie abonament.
+
Dlaczego wariant w abonamencie jest lepszy od jednorazowego?
Dzięki temu, zyskujesz gwarancję, że Ty i/lub osoby z Twojej placówki zawsze mają dostęp do aktualnych dokumentów i procedur obowiązujących w danym roku szkolnym. Nad ich aktualnością czuwa grono ekspertów. Abonament ściąga obowiązek pamiętania o zakupie nowych obowiązujących procedur i dokumentów – zyskujesz 2 w 1, aktualny produkt w najniższej cenie.